JAPAN PHOTOS by Philbert Ono

*Be sure to wear a mask when in crowds.

Saio princess going to Tarumi Tongu in Tsuchiyama, Shiga.
Keywords: shiga koka tsuchiyama saio princess procession kimono women matsuri3 festival matsuribijin

Saio princess going to Tarumi Tongu in Tsuchiyama, Shiga.

so075-20090329_4224.jpg so076-20090329_4226.jpg so077-20090329_4249.jpg so078-20090329_4250.jpg so079-20090329_4238.jpg so080-20090329_4234.jpg so081-20090329_4235.jpg