Home > SHIGA 滋賀県 > Nagahama 長浜市 > Lake Yogo 余呉湖
Stone monuments at Lake Yogo swan maiden monument.
Keywords: shiga nagahama lake yogo

Stone monuments at Lake Yogo swan maiden monument.

yg237-20210531_9016.jpg yg238-20210531_9017.jpg yg239-20210531_9018.jpg yg240-20210531_9019.jpg yg241-20150513_0321.jpg yg242-20090924_3294.jpg yg243-20090924_3300.jpg