Home > SHIGA 滋賀県 > Nagahama 長浜市 > Lake Yogo 余呉湖
Stone monument at Lake Yogo swan maiden monument.
Keywords: shiga nagahama lake yogo

Stone monument at Lake Yogo swan maiden monument.

yg235-20090924_3276.jpg yg236-20090924_3291.jpg yg237-20210531_9016.jpg yg238-20210531_9017.jpg yg239-20210531_9018.jpg yg240-20210531_9019.jpg yg241-20150513_0321.jpg