Home > SHIGA 滋賀県 > Nagahama 長浜市 > Chikubushima and Hogonji Temple 竹生島・宝厳寺
Keywords: shiga nagahama Lake Biwa Chikubushima Hogonji Kannon-do japanpaint
ch415-20210131_5600.jpg ch416-20210131_5602.jpg ch417-20210131_5604.jpg ch418-20210131_5608a.jpg ch419-20210131_5610.jpg ch420-20210131_5612.jpg ch421-20210131_5613.jpg