Yuka-chan, A.B.S.UNIDOS DO URBANA based in Nagoya at Asakusa Samba 2006.

cp860-P1030242.jpg 102-IMG_9016.jpg 013_8238.jpg IMG_7662.jpg 061-IMG_0396.jpg fw071-20090808_3344.jpg 109-21IMG-9041-24.jpg