Home > SHIGA 滋賀県 > Koka 甲賀市 > Ai-no-Tsuchiyama Saio Princess Procession あいの土山斎王群行
Tsuchiyama Saio Princess Procession あいの土山斎王群行
Keywords: shiga koka tsuchiyama saio princess procession kimono women matsuri3 festival

Tsuchiyama Saio Princess Procession あいの土山斎王群行

so021-20090329_4052.jpg so022-20090329_4056.jpg so023-20090329_4062.jpg so024-20090329_4063.jpg so025-20090329_4086.jpg so026-20090329_4089.jpg so027-20090329_4091.jpg