Shibuya Kagoshima Ohara Festival

nh370-20100509_2830.jpg nh470-20100509_3122.jpg ns258-20110110_0135.jpg oh429-20140518-7125.jpg oh434-DSC00270.jpg om279-20140503-3970.jpg ot226-20090826_5613.jpg