Home > TOKYO 東京都 > Setagaya-ku 世田谷区 > Gotokuji Temple 豪徳寺
Higashimon East Gate (closed)
Keywords: tokyo setagaya-ku ward gotokuji buddhist zen soto-shu temple gate

Higashimon East Gate (closed)

go070-IMG_2862-14THNAONORI.jpg go071-IMG_2863-14THNAONORI.jpg go072-IMG_2808.jpg go073-IMG_2744.jpg go074-IMG_2745.jpg go075-IMG_2746.jpg go100-20150101_0512.jpg