Home > TOKYO 東京都 > Setagaya-ku 世田谷区 > Gotokuji Temple 豪徳寺
Inside Hondo Main Hall
Keywords: tokyo setagaya-ku ward gotokuji buddhist zen soto-shu temple

Inside Hondo Main Hall

go026-IMG_2775.jpg go027-IMG_2780.jpg go028-IMG_2787.jpg go029-IMG_2788.jpg go030-IMG_2783.jpg go031-IMG_2790.jpg go032-IMG_2791.jpg