Shibuya Kagoshima Ohara Festival

ns258-20110110_0135.jpg ns358-20171014-8070.jpg oh429-20140518-7125.jpg oh434-DSC00270.jpg om279-20140503-3970.jpg ot226-20090826_5613.jpg ot258-20090826_5558.jpg