Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Hanamatsuri at Kawasaki Daishi.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple

Hanamatsuri at Kawasaki Daishi.

kd536-20190203_6330.jpg kd537-20190203_6394.jpg kd570-IMG_8946.jpg kd571-IMG_8954.jpg kd572-IMG_8957.jpg kd573-IMG_8959.jpg kd600-20190203_6154.jpg