Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Path to main worship hall 大本堂
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple

Path to main worship hall 大本堂

kd424-20190203_6114.jpg kd425-20190203_6371.jpg kd426-20190203_6102.jpg kd427-IMG_8923.jpg kd429-20190203_6115a.jpg kd430-20190203_6118.jpg kd430c-IMG_8925.jpg