Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Ema tablet for 2019, Year of the Boar.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Ema tablet for 2019, Year of the Boar.

kd712-20190203_6373.jpg kd713-20190203_6375.jpg kd714-20190203_6376.jpg kd715-20190203_6101.jpg kd716-20190203_6177.jpg kd717-20190203_6382.jpg kd718-20190203_6383.jpg