Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Seiryu Gengon-do Hall 清瀧権現堂
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Seiryu Gengon-do Hall 清瀧権現堂

kd708-20190203_6370.jpg kd709-20190203_6378.jpg kd710-20190203_6377.jpg kd711-20190203_6372.jpg kd712-20190203_6373.jpg kd713-20190203_6375.jpg kd714-20190203_6376.jpg