Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple
kd703-20190203_6123.jpg kd704-20190203_6122.jpg kd705-20190203_6125.jpg kd706-20190203_6126.jpg kd707-20190203_6124.jpg kd708-20190203_6370.jpg kd709-20190203_6378.jpg