Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Statue of Shaka Nyorai in the Kyozo.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Statue of Shaka Nyorai in the Kyozo.

kd700-20190203_6119.jpg kd701-20190203_6120.jpg kd702-20190203_6121.jpg kd703-20190203_6123.jpg kd704-20190203_6122.jpg kd705-20190203_6125.jpg kd706-20190203_6126.jpg