Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Statue of Gautama Buddha. 降魔成道釈迦如来像
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Statue of Gautama Buddha. 降魔成道釈迦如来像

kd631-20190203_6246.jpg kd632-20190203_6235.jpg kd633-20190203_6236.jpg kd634-20190203_6237.jpg kd635-20190203_6239.jpg kd636-20190203_6338.jpg kd637-20190203_6334.jpg