Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Kanda Uno and Dewi Sukarno throwing Setsubun beans. 川崎大師節分会 豆まき
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple setsubun

Kanda Uno and Dewi Sukarno throwing Setsubun beans. 川崎大師節分会 豆まき

kd528-20190203_6290.jpg kd529-20190203_6299.jpg kd530-20190203_6316.jpg kd531-20190203_6319.jpg kd532-20190203_6320.jpg kd533-20190203_6323.jpg kd534-20190203_6324.jpg