Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple setsubun
kd524-20190203_6276a.jpg kd525-20190203_6281.jpg kd526-20190203_6285.jpg kd527-20190203_6279.jpg kd528-20190203_6290.jpg kd529-20190203_6299.jpg kd530-20190203_6316.jpg