Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Under the giant paper lantern.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple daruma

Under the giant paper lantern.

kd417-20190203_6104.jpg kd418-20190203_6400.jpg kd419-20190203_6108.jpg kd420-20190203_6110.jpg kd421-20190203_6403.jpg kd422-20190203_6379.jpg kd423-20190203_6380.jpg