Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Daishi Nakamise shopping arcade to Kawasaki Daishi has more souvenir shops.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple

Daishi Nakamise shopping arcade to Kawasaki Daishi has more souvenir shops.

kd404-20190203_6075.jpg kd405-20190203_6082.jpg kd406-20190203_6085.jpg kd407-20190203_6092.jpg kd408-IMG_8910.jpg kd409-20190203_6086.jpg kd410-IMG_8916.jpg