Home > SHIGA 滋賀県 > Nagahama 長浜市 > Lake Yogo 余呉湖
Near the Visitors Center is the swan maiden monument.
Keywords: shiga nagahama lake yogo

Near the Visitors Center is the swan maiden monument.

yg229-20090924_3271.jpg yg230-20210531_9004.jpg yg231-20210531_9021.jpg yg232-20210531_9022.jpg yg233-20210531_9024.jpg yg234-20210531_9013.jpg yg235-20090924_3276.jpg