JAPAN PHOTOS by Philbert Ono

*Be sure to wear a mask when traveling.

View of Nagahama from Chikubushima
Keywords: Shiga nagahama Lake Biwa Chikubushima biwa-cho Hogonji

View of Nagahama from Chikubushima

ci473-IMG_1397.jpg ci474-IMG_1398.jpg ci475-IMG_1402.jpg ci476-IMG_1403.jpg ci477-IMG_1414.jpg ci478-IMG_1423.jpg ci479-IMG_1425.jpg