Home > TOYAMA 富山県 > Imizu 射水市 > Kaiwo Maru Park at Toyama Shinko Port 海王丸パーク・富山新港
Captain's bedroom.
Keywords: Toyama Shinko Port imizu kaio kaiwo maru museum ship

Captain's bedroom.

ka178-20220607-0207.jpg ka179-20220607-0211.jpg ka180-20220607-0208.jpg ka181-20220607-0209.jpg ka182-20220607-0210.jpg ka183-20220607-0212.jpg ka184-20220607-0213.jpg