Home > TOYAMA 富山県 > Imizu 射水市 > Kaiwo Maru Park at Toyama Shinko Port 海王丸パーク・富山新港
Inside the bridge.
Keywords: Toyama Shinko Port imizu kaio kaiwo maru museum ship

Inside the bridge.

ka123-20220607-0094.jpg ka124-20220607-0106.jpg ka125-20220607-0110.jpg ka126-20220607-0095.jpg ka127-20220607-0096.jpg ka128-20220607-0104.jpg ka129-20220607-0105.jpg