Home > TOCHIGI 栃木県 > Nikko 日光市 > Kinugawa Onsen Hot Spring 鬼怒川温泉
Round, barrel bath.
Keywords: tochigi nikko Kinugawa Onsen Park Hotels hot spring

Round, barrel bath.

kn353-20200116_4820.jpg kn354-20200116_4830.jpg kn355-20200116_4819.jpg kn356-20200116_4836.jpg kn357-20200116_4840.jpg kn358-20200116_4841.jpg kn359-20200116_4844.jpg