Home > TOCHIGI 栃木県 > Nikko 日光市 > Kinugawa Onsen Hot Spring 鬼怒川温泉
Stone lantern in Kunigawa Onsen. "Onsen" means hot spring.
Keywords: tochigi nikko Kinugawa Onsen River

Stone lantern in Kunigawa Onsen. "Onsen" means hot spring.

kn200-20200115_4603.jpg kn201-20200115_4495.jpg kn202-20200115_4592.jpg kn203-20200115_4579.jpg kn204-20200115_4581.jpg kn205-20200115_4590.jpg kn206-20200115_4598.jpg