Japan

From PHOTOGUIDE.JP

Top 10 Prefectures

1. Hokkaido 2. Okinawa 3. Tokyo 4. Shizuoka 5. Kyoto 6. Nara 7. Kagoshima 8. Nagasaki 9. Hiroshima 10. Shimane

Top 10 Tourist Cities

1. Tokyo 2. Kyoto 3. Nara 4. Hiroshima 5. Nagasaki 6. Matsue, Shimane 7. Sapporo, Hokkaido 8. Kanazawa, Ishikawa 9. Ishigaki, Okinawa 10. Ise, Mie

Japan's Most Beautiful Buildings

1. Himeji Castle 2. Kinkakuji Gold Pavilion 3. Itsukaichi Shrine, Miyajima, Hiroshima 4. Nikko Toshogu Shrine, Tochigi Pref. 5. Kosanji Temple, Ikuchi island, Hiroshima 6. Tahoto Pagoda, Ishiyama Temple, Otsu, Shiga

Japan's Most Beautiful Lakes

1. Lake Mashu, Hokkaido 2. Goshikinuma, Fukushima 3. Lake Biwa

Japan's Most Beautiful Mountains

1. Mt. Fuji

Prefectures of Japan

Aichi | Akita | Aomori | Chiba | Ehime | Fukui | Fukuoka | Fukushima | Gifu | Gunma | Hiroshima | Hokkaido | Hyogo | Ibaraki | Ishikawa | Iwate | Kagawa | Kagoshima | Kanagawa | Kochi | Kumamoto | Kyoto | Mie | Miyagi | Miyazaki | Nagano | Nagasaki | Nara | Niigata | Oita | Okayama | Okinawa | Osaka | Saga | Saitama | Shiga | Shimane | Shizuoka | Tochigi | Tokushima | Tokyo | Tottori | Toyama | Wakayama | Yamagata | Yamaguchi | Yamanashi

Regions of Japan

Hokkaido | Tohoku | Kanto | Chubu (Hokuriku - Koshinetsu - Tokai) | Kansai | Kinki | Chugoku (San'yo - San'in) | Shikoku | Kyushu | Okinawa