Tottori Prefecture

From PHOTOGUIDE.JP

Tottori Prefecture faces the Sea of Japan on the island of Honshu in the Chugoku Region of western Japan.

Famous for:

  • Sand dunes.
  • Mt. Daisen, highest mountain in the San'in Region.
  • Japan's least populous prefecture with 543,615 as of 2022-10-01. Population is continuing to decrease.

Photos


Prefectures of Japan
Aichi | Akita | Aomori | Chiba | Ehime | Fukui | Fukuoka | Fukushima | Gifu | Gunma | Hiroshima | Hokkaido | Hyogo | Ibaraki | Ishikawa | Iwate | Kagawa | Kagoshima | Kanagawa | Kochi | Kumamoto | Kyoto | Mie | Miyagi | Miyazaki | Nagano | Nagasaki | Nara | Niigata | Oita | Okayama | Okinawa | Osaka | Saga | Saitama | Shiga | Shimane | Shizuoka | Tochigi | Tokushima | Tokyo | Tottori | Toyama | Wakayama | Yamagata | Yamaguchi | Yamanashi