Shizuoka Prefecture

From PHOTOGUIDE.JP

Shizuoka Prefecture is on the island of Honshu in central Japan.

Famous for:

  • Mt. Fuji.
  • Shizuoka tea.
  • Izu Peninsula.
  • Retirement castle for Shogun Tokugawa Ieyasu.

Photos

Videos

Prefectures of Japan
Aichi | Akita | Aomori | Chiba | Ehime | Fukui | Fukuoka | Fukushima | Gifu | Gunma | Hiroshima | Hokkaido | Hyogo | Ibaraki | Ishikawa | Iwate | Kagawa | Kagoshima | Kanagawa | Kochi | Kumamoto | Kyoto | Mie | Miyagi | Miyazaki | Nagano | Nagasaki | Nara | Niigata | Oita | Okayama | Okinawa | Osaka | Saga | Saitama | Shiga | Shimane | Shizuoka | Tochigi | Tokushima | Tokyo | Tottori | Toyama | Wakayama | Yamagata | Yamaguchi | Yamanashi