Yuka-chan, A.B.S.UNIDOS DO URBANA based in Nagoya at Asakusa Samba 2006.

009-8135-36.jpg 016-IMG_0195.jpg 008-8135-13.jpg IMG_7650.jpg 002_8115.jpg kh089-web_060704-n-1960h-115.jpg 128-IMG_9863.jpg