Yuka-chan, A.B.S.UNIDOS DO URBANA based in Nagoya at Asakusa Samba 2006.

016-IMG_0195.jpg 008-8135-13.jpg 002_8115.jpg IMG_7650.jpg kh089-web_060704-n-1960h-115.jpg IMG_7840.jpg 128-IMG_9863.jpg