Home > HYOGO 兵庫県 > Nishinomiya 西宮市 > Toka Ebisu at Nishinomiya Shrine 西宮神社 十日えびす
Homusubi Shrine
Keywords: hyogo nishinomiya jinja shrine shinto toka ebisu ebessan matsuri festival

Homusubi Shrine

ns241-20110110_0098.jpg ns242-20110110_0099.jpg ns243-20110110_0121.jpg ns244-20110110_0102.jpg ns245-20110110_0103.jpg ns246-20110110_0104.jpg ns247-20110110_0105.jpg

Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment