Home > TOKYO 東京都 > Chiyoda-ku 千代田区 > Mitama Festival みたままつり
Path to the Yushukan war museum.
Keywords: tokyo chiyoda-ku yasukuni shrine jinja mitama matsuri festival obon lantern

Path to the Yushukan war museum.

038-IMG_2977.jpg 039-IMG_4049.jpg 040-IMG_2982.jpg 041-IMG_2964.jpg 042-IMG_2983.jpg 043-IMG_4311.jpg 044-IMG_4057.jpg