This lady always poses for me. Koenji Awa Odori 2009.

ki055-20080726_7030.jpg ki068-20080726_7090.jpg km046-20080914_9484.jpg ko103-20090829_6253.jpg ko113-20090829_6287.jpg ku177-20090905_7125.jpg mt139-20090823_5273.jpg