Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Octagonal 5-story pagoda 八角五重塔 (中興塔)
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple japantemple

Octagonal 5-story pagoda 八角五重塔 (中興塔)

kd605-20190203_6354.jpg kd606-20190203_6352.jpg kd606c-IMG_8973.jpg kd606d-IMG_8929.jpg kd607-20190203_6399.jpg kd608-20190203_6349.jpg kd609-20190203_6350.jpg