Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Road marker related to Kobo Daishi.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple

Road marker related to Kobo Daishi.

kd622-20190203_6163.jpg kd623-20190203_6165.jpg kd624-20190203_6166.jpg kd625-IMG_8967.jpg kd626-20190203_6361.jpg kd627-20190203_6359.jpg kd628-20190203_6181.jpg