JAPAN PHOTOS by Philbert Ono

*Be sure to wear a mask when traveling.

Daruma
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple daruma

Daruma

kd410-IMG_8916.jpg kd411-IMG_8917.jpg kd412-20190203_6094.jpg kd413-IMG_8911.jpg kd414-20190203_6093.jpg kd415-20190203_6095.jpg kd416-20190203_6096.jpg