Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Lots of daruma shops
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple daruma

Lots of daruma shops

kd407-20190203_6092.jpg kd408-IMG_8910.jpg kd409-20190203_6086.jpg kd410-IMG_8916.jpg kd411-IMG_8917.jpg kd412-20190203_6094.jpg kd413-IMG_8911.jpg