Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Lots of hard candy.
Keywords: kanagawa kawasaki daishi

Lots of hard candy.

kd783-20190203_6409.jpg kd784-IMG_8912.jpg kd785-20190203_6411.jpg kd786-20190203_6415.jpg kd787-IMG_8915.jpg kd788-20190203_6419.jpg kd789-20190203_6072.jpg