Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Back to Daishi Nakamise.
Keywords: kanagawa kawasaki daishi

Back to Daishi Nakamise.

kd731-20190203_6396.jpg kd732-20190203_6397.jpg kd733-20190203_6385.jpg kd780-20190203_6404.jpg kd781-20190203_6406.jpg kd782-20190203_6407.jpg kd783-20190203_6409.jpg