Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Side gate called Fudomon, as seen from outside. 不動門
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Side gate called Fudomon, as seen from outside. 不動門

kd728-20190203_6365.jpg kd729-20190203_6391.jpg kd730-20190203_6393.jpg kd731-20190203_6396.jpg kd732-20190203_6397.jpg kd733-20190203_6385.jpg kd780-20190203_6404.jpg