Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Bell tower rung a few times a year, especially on New Year's Eve. 鐘楼堂
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Bell tower rung a few times a year, especially on New Year's Eve. 鐘楼堂

kd726-20190203_6358.jpg kd727-20190203_6363.jpg kd728-20190203_6365.jpg kd729-20190203_6391.jpg kd730-20190203_6393.jpg kd731-20190203_6396.jpg kd732-20190203_6397.jpg