Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple
kd723-20190203_6355.jpg kd724-20190203_6356.jpg kd725-20190203_6357.jpg kd726-20190203_6358.jpg kd727-20190203_6363.jpg kd728-20190203_6365.jpg kd729-20190203_6391.jpg