Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple
kd719-20190203_6384.jpg kd720-20190203_6160.jpg kd721-20190203_6339.jpg kd722-20190203_6340.jpg kd723-20190203_6355.jpg kd724-20190203_6356.jpg kd725-20190203_6357.jpg