Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Monument for a poem about Kobo Daishi from Sept. 1986.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Monument for a poem about Kobo Daishi from Sept. 1986.

kd716-20190203_6177.jpg kd717-20190203_6382.jpg kd718-20190203_6383.jpg kd719-20190203_6384.jpg kd720-20190203_6160.jpg kd721-20190203_6339.jpg kd722-20190203_6340.jpg