JAPAN PHOTOS by Philbert Ono

*Be sure to wear a mask when traveling.

Shotoku Taishi-do Hall dedicated to Prince Shotoku Taishi. 聖徳太子堂
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Shotoku Taishi-do Hall dedicated to Prince Shotoku Taishi. 聖徳太子堂

kd709-20190203_6378.jpg kd710-20190203_6377.jpg kd711-20190203_6372.jpg kd712-20190203_6373.jpg kd713-20190203_6375.jpg kd714-20190203_6376.jpg kd715-20190203_6101.jpg