Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Inside Kawasaki Daishi's Kyozo Sutra Repository, Buddhist painting on the ceiling.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple japanpaint

Inside Kawasaki Daishi's Kyozo Sutra Repository, Buddhist painting on the ceiling.

kd702-20190203_6121.jpg kd703-20190203_6123.jpg kd704-20190203_6122.jpg kd705-20190203_6125.jpg kd706-20190203_6126.jpg kd707-20190203_6124.jpg kd708-20190203_6370.jpg