Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Side of the main hall.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Side of the main hall.

kd636-20190203_6338.jpg kd637-20190203_6334.jpg kd638-20190203_6336.jpg kd639-20190203_6150.jpg kd640-20190203_6141.jpg kd641-20190203_6146.jpg kd642-20190203_6147.jpg