Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Japan's 100 Kannon Buddhas in relief.  
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Japan's 100 Kannon Buddhas in relief.

kd635-20190203_6239.jpg kd636-20190203_6338.jpg kd637-20190203_6334.jpg kd638-20190203_6336.jpg kd639-20190203_6150.jpg kd640-20190203_6141.jpg kd641-20190203_6146.jpg