Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Yakushiden Hall 薬師殿
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Yakushiden Hall 薬師殿

kd628-20190203_6181.jpg kd629-20190203_6245.jpg kd630-20190203_6248.jpg kd631-20190203_6246.jpg kd632-20190203_6235.jpg kd633-20190203_6236.jpg kd634-20190203_6237.jpg